Chứng minh mối liên hệ giữa Vân tay với não bộ

Năm1893 Francis Galtons (cháu của Charles Darwin) là người đầu tiên phát hiện vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. Ông đã đơn giản hoá việc phân loại vân tay và chia vân tay thành 3 loại lớn: Vân sóng (không có tam giác điểm), vân móc (có 1 tam giác điểm), vân xoáy (có 2 tam giác điểm) (1892) Francis Galtons (cháu của Charles Darwin) là người đầu tiên phát hiện vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. (Công bố trong tác phẩm FingerPrint – Dấu vân tay)

 Chứng minh mối liên hệ giữa Vân tay với não bộChứng minh mối liên hệ giữa Vân tay với não bộ

Năm 1926, Tiến sỹ Harold Cummins lần đầu tiên đưa ra khái niệm “Vân Tay Học”, kể từ đó ông được thế giới ghi nhận như “Cha đẻ của Vân Tay Học”: ngành khoa học nghiên cứu về các đường vân nổi trên da tay con người. Những khám phá trong cuộc đời hoạt động nghiên cứu cùng những kỹ thuật ông đã phát triển - còn gọi là “Phương pháp Cummins”- được công nhận như một công cụ quan trọng trong việc phát hiện tính di truyền và quan hệ của quá trình tiến hóa. Phương pháp này đã và đang được sử dụng phổ biến trong việc chẩn đoán một số bệnh như tâm thần phân liệt hay thiểu năng trí tuệ. 

 

Chứng minh mối liên hệ giữa Vân tay với não bộChứng minh mối liên hệ giữa Vân tay với não bộ

 

A 'family tree' of Fingerprint Types -


Dr. Harold Cummins (1894-1976) achieved world recognition as the "Father of Dermatoglyphics" or the scientific study of skin ridge patterns found on the palms of human hands. The findings of his lifetime studies and the techniques he developed, known as the Cummins Methodology, are accepted as important tools in tracing genetic and evolutionary relationships. The methodology has gained common usage in diagnosis of some types of mental retardation, schizophrenia, cleft palate and even heart disease. 

In the book 'Finger Prints, Palms and Soles' (1943) he e.g. presented a 'family tree' of 39 fingerprint types (click on the image in order to see the details of this 'family tree'). 

http://www.handresearch.com/diagnostics/fingerprints-classification.htm

 Chứng minh mối liên hệ giữa Vân tay với não bộ

Năm 1950, Giáo sư giải phẫu thần kinh người Canada - Penfield) – đã xuất bản cuốn sách “Sơ đồ mặt cắt ngang của bộ não trong mối quan hệ với các bộ phận trên cơ thể”, trong đó chỉ ra sự liên hệ chặt chẽ giữa vân tay và não bộ. 

Năm 1981, Giáo sư Roger W.Sperry và các cộng sự đã vinh dự đoạt giải thưởng Nobel về Y Sinh học cho công trình nghiên cứu về Chức năng bán cầu não trái, bán cầu não phải & Học thuyết não đôi. 

Năm 2011: A map of the brain (Bản đồ não bộ) Tiến sĩ Allanes Jones (CEO của Viện Khoa học Não bộ Allen, tiến sĩ y khoa ngành di truyền học, phát triển sinh học trường đại học y Washington – Mỹ)  thông qua sự hỗ trợ của các công cụ khoa học chuyên biệt và hiện đại (máy microarray) đã chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa Não bộ với Vân tay

Chứng minh mối liên hệ giữa Vân tay với não bộ

http://www.alleninstitute.org/about_us/staff/allan_jones.html

http://www.ted.com/talks/allan_jones_a_map_of_the_brain.htmlhttp://tedvn.blogspot.com/2012/02/allan-jones-lap-ban-o-bo-nao.html

 

Các bài viết khác
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272