Kinh Tế - Quản Lý

Tài liệuLoại fileDung lượngChủ đề
Lập kế hoạch kinh doanh.ppt0.57 MB Kinh Tế - Quản Lý
Chương trình sự kiện.doc0.03 MB Kinh Tế - Quản Lý
MẪU BÁO CÁO.doc0.03 MB Kinh Tế - Quản Lý
MẪU TỜ TRÌNH.doc0.02 MB Kinh Tế - Quản Lý
Phiếu đánh giá hội thảo.doc0.05 MB Kinh Tế - Quản Lý
NỘI QUY CÔNG TY.doc0.09 MB Kinh Tế - Quản Lý
PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ.doc0.03 MB Kinh Tế - Quản Lý
QUY CHẾ (QUY ĐỊNH).doc0.03 MB Kinh Tế - Quản Lý
quyet dinh dieu dong can bo.doc0.03 MB Kinh Tế - Quản Lý
BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN.doc0.04 MB Kinh Tế - Quản Lý
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN.doc0.06 MB Kinh Tế - Quản Lý
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA.doc0.05 MB Kinh Tế - Quản Lý
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI.doc0.04 MB Kinh Tế - Quản Lý
Bài tập chuẩn bị cho một kế hoạch kinh doanh.doc0.14 MB Kinh Tế - Quản Lý
Mô tả công việc của giám đốc điều hành.docx0.02 MB Kinh Tế - Quản Lý
Cách viết Kế hoạch Kinh doanh.doc0.08 MB Kinh Tế - Quản Lý
Thông tư liên tịch hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.doc0.12 MB Kinh Tế - Quản Lý
Mẫu kế hoạch kinh doanh.doc0.07 MB Kinh Tế - Quản Lý
Cách viết kế hoạch kinh doanh.doc0.08 MB Kinh Tế - Quản Lý
100 điều Doanh nhân trẻ cần biết.pdf0.97 MB Kinh Tế - Quản Lý
ERP – Hệ thống hoạch định & QT các nguồn lực của Doanh nghiệp.doc0.93 MB Kinh Tế - Quản Lý
Vì sao họ thành công - Lucinda Watson.prc0.3 MB Kinh Tế - Quản Lý
Chiến lược Đại Dương Xanh.prc0.42 MB Kinh Tế - Quản Lý
Suy nghĩ và Làm giàu.prc0.43 MB Kinh Tế - Quản Lý
Người bán hàng vĩ đại nhất Thế giới.prc0.39 MB Kinh Tế - Quản Lý
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272