Trung tâm mời ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trưởng Bộ thương mại Việt Nam, về nói chuyện tình hình kinh tế-chính trị đất nước cho cán bộ cốt cán tỉnh Bình Phước

  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272