Lịch sử phát triển

HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC VIỆT NAM

20 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 
     Hội Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam được thành lập ngày 30/12/1990. Ngày 19/4/2002, theo Quyết định số 21/2002/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Hội chính thức được mang tên là Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam.Theo cơ cấu tổ chức, Hội có 7 Ban: i) Ban nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, bồi dưỡng; ii) Ban Tư vấn, giám định, phản biện xã hội; iii) Ban Tổ chức, thi đua, khen thưởng; iv) Ban Kiểm tra; v) Ban Tài chính, kế hoạch; vi) Ban Thông tin, Tuyên truyền, xuất bản, quảng cáo; vii) Ban xây dựng cơ sở vật chất. Hội có 01 tạp chí (Tạp chí Thế giới trong ta); 01 Quỹ tài năng trẻ tâm lý học- giáo dục học. Văn phòng Hội có 8 cán bộ và nhân viên đảm nhiệm các công việc hoạt động thường xuyên của Hội. Mạng lưới hoạt động của Hội đã phát triển với nhiều Hội thành viên. Hiện nay, Hội Khoa học Tâm lý –Giáo dục Việt Nam (Hội KHTL-GDVN) đã có 24 Hội thành viên ở cấp tỉnh, thành; 17 Trung tâm trực thuộc Hội; trên 100 trung tâm và các đơn vị trực thuộc các tỉnh, thành hội. Số hội viên của Hội hiện nay là 7800 người.
 
     Hai mươi năm qua, dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo trực tiếp của Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc, tuân thủ tôn chỉ mục đích được ghi trong Điều lệ, Hội KHTL-GDVN ngày càng trưởng thành, phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới.
 
     Về hoạt động nghiên cứu ứng dụng Tâm lý học và Giáo dục học. Đây là hoạt động nổi bật nhất của Hội. Trong hai mươi năm qua, các hội viên của Hội là các nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy đại học, các giáo viên, các nhà quản lý, các công chức ở các nhà trường, các đơn vị cơ sở do quan tâm đến việc ứng dụng các tri thức tâm lý học (TLH) và giáo dục học (GDH) vào đời sống thực tiễn xã hội đã chủ động đề xuất và chủ trì nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, tổ chức nhiều Hội thảo khoa học ở các cấp về các lĩnh vực khác nhau của hai khoa học này và trên thực tế đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, thúc đấy cho hai khoa học TLH và GDH phát triển. Ỏ cấp TW Hội, Hàng năm, Hội tổ chức thường xuyên đều đặn mỗi năm từ một đến hai lần Hội thảo với nhiều nội dung thiết thực bám sát các vấn đề chính trị, xã hội, giáo dục và đào tạo … của đất nước. Chẳng hạn, các Hội thảo “Giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên ở nước ta: Thực trạng và giải pháp” (được tổ chức ở Đồng Nai, 7/2008); “Văn hóa học đường – Lý luận và thực tiễn” (Tiền Giang-3/2009); “Nhà trường Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc” (T/p Hồ Chí Minh- 11/2009) và gần đây “Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI” (Hải Phòng 7/2010) v.v…Cho đến nay, Hội đã tổ chức được 20 Hội thảo quy mô cấp quốc gia. Hội thảo “Nhà trường Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc” được tổ chức tại Dinh Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào 28/11/2009 đã có 450 đại biểu dến dự với 81 báo cáo khoa học từ khắp đất nước gửi tới.
 
     Về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ chính mà các cấp Hội đặc biệt quan tâm, triển khai kịp thời, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho hoạt động lãnh đạo - quản lý của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị- kinh tế- văn hóa- xã hội của đất nước nói chung, hoạt động giáo dục đào tạo nói riêng. Những ý kiến phản biện, giám định của Hội KHTL-GDVN về chương trình, sách giáo khoa, về giáo dục công dân, về Chiến lược Giáo dục của đất nước, về chính sách đối với đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ mới cùng những ý kiến về việc cần tiến hành cải cách giáo dục trong điều kiện hiện nay là những minh chứng cho tính tích cực xã hội của các cấp Hội, đặc biệt là của Trung Ương Hội KHTL-GDVN trước vận mệnh của đất nước.  
 
     Về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức TLH, GDH, chuyển giao các tiến bộ khoa học TLH và GDH hiện đại vào đời sống thực tiễn xã hội cũng đã được các cấp tỉnh, thành Hội trong cả nước triển khai rộng khắp tại các cơ sở của Hội. Các hoạt động trong lĩnh vực này có nhiều đóng góp hơn cả, phải kể đến Hội KHTL-GD thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng….
Về hoạt động đối ngoại. Hội đã duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Liên hiệp các Hội khoa học Tâm lý học quốc tế và các Hội khoa học Tâm lý học các nước như Nga, Úc, Nhật, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Hiệp hội sức khoe tinh thần quốc tế…. Nhiều tỉnh, thành Hội, nhiều tổ chức của Hội cũng có mối quan hệ quốc tế khá chặt chẽ trong hoạt động nghề nghiệp của mình như quan hệ với các tổ chức UNICEF, Ford, Foundation, Radda Batren, UNAIS, ICCO, UNFAA v.v…Nhiều hội viên của Hội đã có bài nghiên cứu, báo cáo khoa học tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học, các khóa tập huấn nghiệp vụ, đào tạo về Tâm lý học, Giáo dục học ở một số nước trong khu vực và quốc tế.
Các hoạt động khác cũng đã được các cấp Hội, các trung tâm trực thuộc TW Hội và các trung tâm thuộc các Hội địa phương thực hiện trong 20 năm qua đã tạo nên tính đa dạng trong các hoạt động muôn màu sắc của Hội KHTL-GDVN. Trong lĩnh vực này phải kể đến hoạt động của Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử mà chỉ ở nước ta mới có. Trung tâm trong nhiều năm qua với các hoạt động được tổ chức quy mô, rộng khắp, mang tính chuyên nghiệp đã tham gia giáo dục  truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng cho thế hệ trẻ khá hiệu quả.
 
     Do những thành tích đạt được, Hội KHTL-GDVN đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 (18-10-2001) và Huân chương lao động hạng nhì (14-12-2006).
 
     Hai mươi năm qua, bên cạnh những thành công, hoạt động của Hội còn bộc lộ không ít các nhược điểm, thiếu sót cả về nội dung và phương thức hoạt động. Bước sang thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ mới, với những đòi hỏi mới của nền kinh tế tri thức, của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những tiến bộ như vũ bão của cách mạng khoa học kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực, làn sóng của những công nghệ đột phá điện toán mây, điện toán di động và các mạng xã hội …tất cả đã và đang đặt ra cho Hội KHTL-GDVN những thách thức mới về sự tồn tại và phát triển của chính mình.
GS.TS. NGUYỄN NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý -Giáo dục Việt Nam
(Nguồn:  Báo Giáo dục và Thời đại, 16/12/2010)
 
Lịch sử phát triển
 
Lịch sử phát triển
 
 
 
Lịch sử phát triển
 
Lịch sử phát triển
Các bài viết khác
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272