Về Hội KH Tâm Lý - Giáo Dục Việt Nam

 • Pháp lý trung tâm
 • Lịch sử phát triểnHội Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam được thành lập ngày 30/12/1990. Ngày 19/4/2002, theo Quyết định số 21/2002/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Hội chính thức được mang tên là Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam
 • Ban chấp hànhDanh sách Ủy viên ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học Tâm lý - Giáo Dục Việt Nam khóa V (2011 - 2016)
 • Ban Thường TrựcDanh sách Ủy viên ban trường trực Trung ương Hội Khoa học Tâm lý - Giáo Dục Việt Nam khóa V (2011 - 2016)
 • Cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức chung Hội Khoa học Tâm lý - Giáo Dục Việt Nam
 • Điện thoại văn phòng
    Hotline: 08. 66762272
 • Hotline
   0909 638272 - 0915 638272