ThS. GVC. Lê Thị Bích Hợp

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học
  • Giảng dạy chuyên đề chính: Kỹ năng giao tiếp (Trong kinh doanh, trong quan hệ xã hội, … )
Các bài viết khác
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272