TS Phan Thị Xuân Yến

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử
  • Giảng dạy chuyên đề chính: Văn hóa công sở; Văn hóa doanh nghiệp
  • Đơn vị công tác hiện nay: Trường đại học Sài Gòn
  • Chức vụ: Phó trưởng khoa Giáo dục chính trị
Các bài viết khác
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272