TS. GVC. Trần Thị Nam Trân

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế chính trị
  • Giảng dạy chuyên đề chính: Quản trị quan hệ công chúng
  •  Đơn vị công tác hiện nay: Trường đại học Sài Gòn
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272