TS. GVC. Nguyễn Thị Thu Hà

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Văn học Việt Nam
  • Giảng dạy chuyên đề chính: Quản trị hành chính văn phòng (theo công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản, của Mỹ, v.v … ); Tổ chức sự kiện (event); Kỹ năng lãnh đạo.
Các bài viết khác
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272