PGS.TS Lê Sơn

 • Họ và tên khai sinh:                               LÊ SƠN

 • Họ và tên thường gọi:                             LÊ SƠN          

 • Các tên gọi khác:                                    Không

 • Sinh ngày  24  tháng  11 năm 1934                    

 • Giới tính: Nam    Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

 • CMND số 010057154.  Ngày cấp 14/2/2005.  Nơi cấp: CA Hà Nội

 • Trình độ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Giáo dục học

 • Ngoại ngữ: Tiếng Nga

 • Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 1961                   Chính thức: 1962

 • Chức vụ khoa học hiện nay: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ

 • Chức vụ, công tác hiện nay: Đã nghỉ hưu

 • Tình hình sức khỏe hiện nay: Tốt

  Đã đi nước ngoài

PGS.TS Lê Sơn

PGS.TS Lê Sơn

PGS.TS Lê Sơn

Các bài viết khác
 • Điện thoại văn phòng
    Hotline: 08. 66762272
 • Hotline
   0909 638272 - 0915 638272